PIANIST - TONSÄTTARE

Navigering

Under linje

Biografi

Mats Persson är född 1943 i Järbo, nära Sandviken. Efter pianostudier för bl.a. Catherine Dalban och Prof. Sven Brandel studerade han 1964-69 piano för Prof. Greta Erikson och nutida ensemblespel för Siegfried Naumann vid Musikhögskolan i Stockholm.
Pianopedagogisk examen 1968.
Solistdiplom med jetong 1969.

Mellan åren 1969 och 1972 studerade han piano för Prof. Aloys Kontarsky, kammarmusik för Prof. Alfons Kontarsky och romansackompanjemang för Prof. Wilhelm Hecker vid Hochschule für Musik i Köln. Han deltog flera gånger i de internationella feriekurserna i Darmstadt.

Sedan 1972 har Mats Persson bedrivit en omfattande konsertverksamhet, både som medlem av ensemblen för ny musik, Harpans Kraft – med turnéer i Sverige och de nordiska länderna, övriga Europa, USA och Kanada – men framför allt som solist och i pianoduon tillsammans med Kristine Scholz.
Han har framträtt vid konserter och festivaler såsom bl.a.

- Nuova Consonanza i Rom
- Cantiere Internazionale d’arte i Montepulciano
- Insel Musik, Inventionen, Positionen der Moderne, Stationen der musikalischen Moderne,
  Stefan Wolpe und die musikalische Avantgarde och millenniefestivalen Kunstfest
  Kulturforum i Berlin                                                                                  
- Wittener Tage für neue Musik
- Pro Musica Nova Bremen
- Ultimafestivalen i Oslo
Han har dessutom ofta framträtt vid Nordiska Musikdagarna, ISCM-festivaler, Stockholm New Music etc.

I Mats Perssons repertoar ingår nyskriven svensk musik som en stor och självklar del.
Han har under årens lopp uruppfört bortåt tvåhundra svenska verk och ett 30-tal svenska tonsättare har komponerat direkt för Mats Persson.
Dessutom har han ägnat stort intresse åt tonsättare som arbetat vid sidan om de breda allfarvägarna t.ex. C.J.L. Almqvist, Viking Dahl och Gösta Oswald. Där måste också hans pionjärinsats för Claude Loyola Allgéns musik särskilt nämnas.
Bland internationella tonsättare som komponerat direkt för Mats Persson återfinns namn som
Aldo Clementi, Friedhelm Döhl, Johannes Fritsch, Erhard Grosskopf, Hans-Joachim Hespos, Luca Lombardi, Chris Newman, Christian Wolff och Zoltán Jeney.
Musik av Erik Satie, det tidiga 1900-talets ryska avantgarde, John Cage, Morton Feldman och Christian Wolff utgjorde redan tidigt hörnpelare i Mats Perssons repertoar – musik som han framförde långt innan den i det officiella musiklivet uppnått kultstatus – men han har även fokuserat på pionjärer som Ivan Wyschnegradsky och J.M. Hauer. I repertoaren för pianoduon med Kristine Scholz, där bl.a. Bachs ’Die Kunst der Fuge’ ingår, ligger tyngdpunkten på verk av, förutom ovan nämnda tonsättare, Busoni, Liszt, Schönberg och Stravinsky.

 

Mats Persson har också mångårig pedagogisk erfarenhet:
- Tillsammans med de övriga medlemmarna i Harpans Kraft var han initiativtagare till och
  lärare vid linjen för ny musik vid Birkagårdens Folkhögskola i Stockholm (1976-84) – ett
  på sin tid banbrytande och mycket uppmärksammat pedagogiskt projekt, där tyngdpunkten
  låg på ensemblespel och improvisation/komposition.
- 1980-85 lärare i nutida pianospel vid Musikhögskolan i Stockholm
- Sedan 1985 återkommande gästföreläsare/gästlärare i nutida pianospel/metodik/interpre-
  tation vid Musikhögskolan i Stockholm.
- Mellan 1985 och 2006 lärare i pianospel, nutida pianospel och –metodik, ensemblespel och
  improvisation/komposition vid den pedagogiska högskolan SMI (Stockholms Musikpeda-
  gogiska Institut)
Därutöver har han föreläst och hållit master classes och seminarier om ny musik och interpre-
tation av nutida pianomusik i bl.a. Darmstadt, Leipzig, Milano, Oslo och Helsingfors samt på många platser i Sverige, däribland vid landets samtliga musikhögskolor.

 

Mats Persson är även verksam som skribent med artiklar och essäer i musikaliska ämnen t.ex.:
- ”Mellan extas och askes – ett porträtt av Claude Loyola Allgén” (’Tonsättare om 
    tonsättare’ Ed. Reimers 1993)
- ”Anförande vid diskussion angående den nya musikens situation i Sverige”( Nutida
    Musik 2/2001.)
- ”Att vara i tystnaden. Om Morton Feldman och måleriet” (Paletten 4/5 2001 och som
    texthäfte till CD-skivan ’Morton Feldman: Complete works for two pianists’ (Alice)
- ”Josef Matthias Hauers kammarorkester” (Programbok till Kalvfestivalen 2004)
- ”…in kommer Gösta. Om Gösta Oswald och musiken”  (Programhäfte till konsert
    i Borås 2006 med Oswalds musik)

Som tonsättare har Mats Persson i första hand komponerat för piano och kammarmusikaliska besättningar men även skrivit musik direkt för barn, att spelas av barn, t.ex. häftet TIGER TANGO och i arbetet med ”avantgardeorkestern” Paradisets Barn.

 

 

 

 

LeoHermodsson.se